Fråga 2022/23:289 Åtgärder mot enkla snabblån

av Niklas Karlsson (S)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Möjligheterna till snabblån är omfattande. Eftersom det inte begärs någon kreditkontroll och säkerhet innebär det att pengar ofta betalas ut med mycket kort varsel. För företagen är det en guldgruva men innebär också att människor lätt hamnar i en skuldfälla. Kronofogdemyndigheten redovisar att antalet ansökningar om skuldsanering ökat från cirka 19 500 år 2017 till cirka 30 000 år 2021. 

Unga vuxna utan inkomster är en särskilt utsatt grupp. Att hamna i kronofogdens skuldregister kan få långtgående konsekvenser långt fram i livet. Möjligheterna att ta lån, komma in på bostadsmarknaden, köpa sin första bil med mera begränsas. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Niklas Wykman:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att begränsa att människor hamnar i en skuldfälla på grund av enkla snabblån utan kreditkontroller och säkerhet?