Fråga 2022/23:287 Jakt i djupsnö på dräktiga älgkor

av Malin Larsson (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

I både lokalmedier hemma i Västernorrland och i jakttidningar har vi den senaste veckan kunnat läsa om ett skogsbolag, som på sina marker utanför Örnsköldsvik plogade upp skogsbilvägar för att jaga kvarvarande älgkor och älgkalvar på jaktårets tilldelning av älg.

Detta skapade förutom rubriker i våra tidningar också protester från många håll. Jägareförbundet Mitt Norrland ville stoppa skogsbilagets planerade jakt på älg i djupsnö och begärde i enlighet med 2 § andra stycket jaktförordningen att Länsstyrelsen Västernorrland skulle stoppa jakten utanför Örnsköldsvik. Länsstyrelsen såg dock inget behov av ett jaktstopp.

Vi i Sverige har en unik jakttradition med en jaktetik vi ska vara stolta över och vårda väl. Jaktetiken är de regler vi jägare sätter för oss själva. Det handlar om att respektera viltet, hundarna och våra jaktkamrater. När vi jägare utbildar oss till jägare och läser jägarexamen är det första vi får lära oss att vi ska vara aktsamma mot viltet och naturen samt att vi ska jaga på ett sätt så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

Älgkorna är dräktiga denna tid på året och kan kasta sina foster om de utsätts för stress. En älgko är dräktig åtta månader och har denna tid gått ungefär halva dräktighetstiden, och kalvfostren är stora som rådjur.

Älgjakten de ville bedriva var på 10 älgkor och 36 kalvar inom Björna älgskötselområde. Detta område har i år också fått stora snömängder, vilket gör jakten än mer oetisk. Trots att älgen är ett stort djur så är det även mycket påfrestande för älgar att röra sig i detta snödjup.

Nu ställs jakten in för denna gång, och enligt Örnsköldsviks Allehanda är det renskötselsskäl som gör att skogsbolaget stoppar den planerade älgjakten. Det befinner sig renar i området och om jakt bedrivs där finns det en risk att renarna lämnar området tidigare än vad som är tänkt. Så denna gång räddade renarna älgarna, men problemet kvarstår. Det finns även andra områden i landet där det sker januarijakt på älg som ifrågasätts, och detta är inte första gången som ett stort skogsbolag vill bedriva jakt på älg som skapar protester ur ett etiskt perspektiv.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vad anser ministern om januarijakt på dräktiga älgkor i djupsnö, och överväger ministern några åtgärder för att begränsa djupsnöjakt på älgko?