Fråga 2022/23:283 Svar på hemställan från Svenska Jägareförbundet, Sportfiskarna och LRF

av Anna-Caren Sätherberg (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Svenska Jägareförbundet, Sportfiskarna och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF,  gjorde i november 2022 en hemställan till regeringen om statens utredning N 2021:02 Renmarkskommittén.  

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

När kan dessa organisationer förvänta sig ett svar från regeringen på sin hemställan?