Fråga 2022/23:277 Polisstudenters ekonomiska villkor

av Adam Marttinen (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Sverigedemokraterna har länge haft högt ställda krav för att Sverige ska få fler utbildade poliser. För att Sveriges poliskår ska kunna växa snabbt med kvalificerade sökande har Sverigedemokraterna betonat vikten av att se över de ekonomiska villkoren för poliser generellt men särskilt när det gäller studerande under utbildningstiden. Förslag som betald polisutbildning eller någon form av lön under hela eller delar av utbildningen, exempelvis under aspiranttiden, skulle säkerligen göra det mer attraktivt för fler att utbilda sig till polis. För en del kan det säkert vara en avgörande faktor för att kunna utbilda sig till polis.

Jag vill mot denna bakgrund ställa följande fråga till justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att vidta någon åtgärd för att förbättra de ekonomiska villkoren under polisutbildningen med exempelvis betald polisutbildning eller någon form av lön under hela eller delar av utbildningen?