Fråga 2022/23:271 Roaming mellan operatörer av laddinfrastruktur

av Rickard Nordin (C)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Ett av de största byråkratiska problem som elbilsägare stöter på är den veritabla störtflod av appar, taggar och betalningslösningar som olika laddoperatörer använder vid olika typer av laddstationer. Det skapar stor frustration och är ett onödigt hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Under förra mandatperioden tryckte Centerpartiet på, både offentligt och inom ramen för januariavtalet, för att branschen skulle förmås att lösa problemen. Det är nämligen betydligt lindrigare i flera av våra grannländer. Efter påtryckningar samlade också Anders Ygeman branschen för samtal. Där enades man om att laddstolpar åtminstone skulle utrustas med kortläsare.

Det är ett bra första steg, men riskerar också att mindre lönsamma stolpar monteras ned eller stängs av, då investeringen i en kortläsare med tillhörande kortavgifter gör den olönsam. Det kan knappast ha varit syftet med samtalen. Det finns heller ingen uppföljning av statusen i dag eller vilka åtgärder som skett annat än muntligt från ingående företag.

En bättre lösning hade varit att bolagen tillät så kallad roaming mellan operatörerna, så att du som elbilsägare och kund kan använda samma app/tagg/betalningslösning överallt och att bolagen sedan gör upp det sinsemellan enligt lämplig prismodell.

Den nya regeringen talar mycket om elektrifieringen men har gjort få konkreta åtgärder för att de facto lösa de problem som finns.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Anser ministern att det är tillräckligt med kortbetalning för att tillgodose behoven av enkelhet för elbilsägare som vill ladda publikt, och om inte, avser ministern att vidta några åtgärder på området?