Fråga 2022/23:270 Skattesituationen för personer födda 1957

av Janine Alm Ericson (MP)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den 1 januari 2023 höjdes åldersgränsen i flera delar av pensionssystemet. När pensionsåldern höjdes infördes övergångsregler för vissa årgångar. Så har skett även denna gång men med ett undantag, nämligen det förhöjda grundavdraget för personer födda 1957. Genom uteblivna övergångsregler betraktas personer födda 1957 från och med 2023 som pensionärer i alla hänseenden utom ett, nämligen vad gäller skatter. Av den utredning som låg till grund för höjda pensionsåldrar framgår att personer födda 1957 eller tidigare inte skulle beröras av de höjda åldersgränser som trädde i kraft 2023.

Konsekvensen av de uteblivna övergångsreglerna blir att de födda 1957 får betala cirka 2 000 kronor mer i skatt i månaden under ett helt år. Riksdagen fattade beslut om höjda åldersgränser i maj 2022, endast sju månader innan reglerna skulle träda i kraft. Många i årskullen 1957 har gått i pension eller meddelat arbetsgivare att de ämnar göra det utifrån tidigare gällande regler. Att de nu drabbas av en betydligt högre skatt än de räknat med under sina första år som pensionärer är inte rimligt och undergräver legitimiteten i hela pensionssystemet. Avsaknaden av övergångsregler får oacceptabla konsekvenser för de som drabbas.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Vad avser ministern att göra för att komma till rätta med den skattemässiga orättvisa som drabbar personer födda 1957?