Fråga 2022/23:269 En överdäckning av E22 i Lund

av Ulf Holm (MP)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I oktober 2022 enades alla partier i Lunds kommun om att kräva att Trafikverket ska utreda en övertäckning av E22 så att motorvägen kan gå i tunnel genom centrala Lund. En överdäckning tillför stora värden för Lunds kommun i form av bättre stadsutveckling med bland annat mindre buller och exploateringsintäkter för marken. Inom ramen för en sådan utveckling kan även möjligheten att finansiera detta med trängselskatter eller infrastrukturavgifter ingå, vilket kan underlätta en svår situation ekonomisk situation i många andra viktiga infrastrukturprojekt.

När det nu finns en total enighet i Lunds kommun i denna fråga samtidigt som projektet blivit dyrare, vilket vi får anta med tanke på inflationen, finns det goda skäl att utreda frågan om en överdäckning av E22 genom Lund så att motorvägen kan gå i en tunnel. Svaret till politikerna i Lund från Trafikverket har nu kommit, och verket har meddelat att det, utifrån det uppdrag som regeringen gett, inte kan ompröva en plan som redan beslutats. De som kan ändra planen är regeringen, inte Trafikverket.

Det är alltså upp till regeringen att ge i uppdrag till Trafikverket att utreda en överdäckning. Det vore klokt av regeringen att gå Lunds politiker till mötes på denna punkt, även om det finns en principöverenskommelse från 2017 kring planen. Planer kan ändras, inte minst om de ändras till en bättre sak där det dessutom råder politik enighet. Det brådskar dock för regeringen att ge besked i frågan då Trafikverket snart kommer att upphandla breddningen av E22:an

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Är statsrådet beredd att ta några initiativ för att Trafikverket ska kunna utreda möjligheten till en överdäckning av E22 så att motorvägen kan gå i tunnel genom Lund?