Fråga 2022/23:262 Terrorklassning av det iranska revolutionsgardet

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

I och med de pågående protesterna mot det auktoritära och fundamentalistiska styret i Iran har röster höjts för att terrorklassa iranska Islamiska revolutionsgardet (IRGC). IRGC utövar brutalt våld mot de modiga människor som protesterar mot regimen. De har gjort sig skyldiga till mord, kidnappningar, tortyr och förföljelse av oliktänkande och andra som inte passar in i det iranska styrets världsbild. Revolutionsgardet har också försett Ryssland med drönare som används i kriget mot Ukraina.

Den 18 januari i år röstade EU-parlamentet för att uppmana medlemsstaterna att föra upp revolutionsgardet på EU:s lista över terroristorganisationer. Den svenska regeringen tycks tyvärr inte vara särskilt intresserad av frågan. I P1 Morgon (den 11 januari 2023) menade utrikesministern att en terrorklassning av IRGC inte skulle spela någon roll eftersom de redan omfattas av sanktioner. Det är dock ett påstående som blivit starkt ifrågasatt, och även EU-parlamentet gör en annan bedömning. I radioprogrammet menade utrikesministern att om frågan kommer upp skulle den svenska regeringen möjligen kunna vara öppen för att diskutera den. Ointresset för att driva en terrorklassning vidare var dock påtagligt.

Att terroriststämpla IRGC vore inte bara en riktig symbolisk handling. Det skulle också innebära utökade rättsliga möjligheter för omvärlden, bland annat att personer med samröre med IRGC kan utredas och åtalas i Sverige. Sverige bör använda sin roll som ordförande i EU:s ministerråd för att driva på för mänskliga rättigheter och för att markera mot den iranska regimen. Regeringen måste vidta åtgärder för att sätta press på Iran. De modiga människor som protesterar mot regimen måste få omvärldens stöd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern och Sveriges regering att följa EU-parlamentets resolution från den 18 januari i år och förklara Islamiska revolutionsgardet som en terroristorganisation?