Fråga 2022/23:259 Samhall

av Jim Svensk Larm (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Den svenska arbetsmarknaden ska vara trygg och öppen för alla i arbetsför ålder – såväl unga som äldre. Alla människor ska ses som en tillgång vars erfarenheter och kunskaper ska tas till vara. För människor som står långt från arbetsmarknaden är ett individanpassat stöd oerhört viktigt. En viktig part på arbetsmarknaden är Samhall som har en viktig roll att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden.

Målet ska vara att varje individ får det stöd och de insatser som krävs för att komma i arbete eller utbildning – utan att hamna mellan några stolar under resans gång.

I en interpellation den 19 januari sa arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson att han lyft fram att Samhall borde fungera bättre och hjälpa fler, samt att subventionerade anställningar kan vara viktiga för personer som av olika skäl behöver denna hjälp för att försörja sig.

Med anledning av det ovan vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Hur tänker ministern agera för att Samhall ska fungera bättre och hjälpa fler till arbete?