Fråga 2022/23:256 Kompetensen och bemanningen inom äldreomsorgen

av Marcus Andersson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Kommunerna står inför en enorm utmaning i att rekrytera personal, framför allt inom äldreomsorgen. Att tillse att det finns utbildad personal på arbetsplatsen ger brukare en godare och säkrare service. Det innebär samtidigt att personalen får en större möjlighet till löneutveckling och bättre arbetsmiljö vilket ökar attraktiviteten hos arbetsgivaren och gör det enklare att rekrytera. Att kunna behålla personal är av yttersta vikt för en fungerande äldreomsorg.

Kompetenslyftet med inriktning på äldreomsorgen var därför ett bra komplement och en viktig faktor för många kommuner att kunna vidareutveckla samt grundutbilda medarbetare på ett sätt som bibehöll arbetskraft samtidigt som de satsade på de arbetare som fanns i verksamheten. Statsbidraget innebar att en anställd till exempel kunde arbeta 50 procent samt utbilda sig till undersköterska med lön övriga 50 procent. Satsningen var tänkt att täcka den akuta bemanningssituation som finns bland arbetsgivare inom äldreomsorgen. Detta statsbidrag var mycket uppskattat av många kommuner som arbetsgivare och av personalen. I regeringens budget är Äldrelyftet dock skrotat, vilket kommer att försvåra möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Hur avser statsrådet att underlätta för Sveriges kommuner att säkerställa kompetensen och bemanningen inom äldreomsorgen?