Fråga 2022/23:255 Omorganisationen av departementsstrukturen och elstöden

av Monica Haider (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna lovade att få ett högkostnadsskydd på plats till den 1 november. Till jul skulle hushållens ekonomi räddas, enligt statsministern. Så blev det inte. Några andra stöd som kan lindra situationen för hushåll och företag har inte heller kommit till på plats. 

Samtidigt har regeringen fortsatt att driva på en förändring av departementsstrukturen, vilket bland annat rör energifrågorna. Erfarenheten av organisatoriska förändringar är att de tar tid och kraft från en organisation. Nu görs förändringarna samtidigt som Putins energikrig mot Europa höjer priset på el i Sverige liksom i EU i övrigt.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är:

 

Har ministern vidtagit några särskilda åtgärder för att regeringens omorganisation inte ska gå ut över arbetet med att bistå hushåll och företag som kämpar med höga elpriser?