Fråga 2022/23:249 Vårdens kunskap om lipödem

av Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Nyligen träffade jag en 37-årig kvinna i Kil, vilket Värmlands Folkblad också rapporterat om, som efter flera år av misslyckade försök att gå ned i vikt och en bypassoperation slutligen blivit diagnostiserad med sjukdomen lipödem.

Lipödem är en kronisk sjukdom som beror på en störning i fettvävnaden som gör att fettcellerna blir större. Det leder till att delar av kroppen – ofta rumpa, lår och underben – får stora fettdepåer medan resten av kroppen är opåverkad. Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. Den drabbar i stort sett endast kvinnor och debuterar vid hormonella förändringar, till exempel pubertet.

Trots att lipödem beskrevs redan 1940 finns stora kunskapsluckor på området, både när det gäller diagnostik och när det gäller behandling. För de flesta som arbetar inom vården är lipödem ännu okänt. Diagnoskoden för lipödem började gälla i Sverige först 2017, så ännu finns ingen statistik tillgänglig över antalet diagnostiserade eller behandlade för lipödem.

Den 37-åriga kvinnan är bara en av de drabbade. Kunskapen om sjukdomen inom primär-, akut-, smärt- och överviktssjukvården är nästan noll, så ofta feldiagnostiseras lipödem som fetma eller lymfödem. Detta orsakar stort lidande för patienterna och är kostsamt för samhället eftersom många patienter får felaktig behandling, såsom gastric bypass, eller felaktiga råd om kost och motion som försämrar deras tillstånd. Sjukdomen kan behandlas och sjukdomsförloppet hejdas, men då krävs tidig – och framför allt rätt – behandling.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att kunskapen om lipödem i sjukvården ska förbättras och fler kunna få rätt vård i tid?