Fråga 2022/23:245 Rättssäkerhet i asylprocessen och därefter

av Ulrika Westerlund (MP)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Regeringen har utlovat en utredning om rättssäkerhet i asylprocessen för hbtq-personer. Detta är behövligt, vilket bland andra Miljöpartiet men också flera civilsamhällesorganisationer har påpekat tidigare.

Men rättssäkerheten hotas på fler sätt för hbtq-personer. Det har kommit till min kännedom att det verkar ha utvecklat sig en ny praxis på Migrationsverket, där hbtq-personer får sin flyktingstatus ifrågasatt. Det rör sig om personer som fått flyktingstatus och uppehållstillstånd på grund av sexuell läggning (som homosexuell). I samtliga fall jag blivit informerad om är det personer som befunnit sig i Sverige i över fem år. Några har permanent och några begränsat uppehållstillstånd.

Det som har hänt, i ett flertal fall, är följande: En person som inte är svensk medborgare har fått barn med en annan person som inte heller är svensk medborgare och de har därför sökt asyl för sitt barn, för att barnet ska få uppehållstillstånd. Personerna har i de flesta fallen uppgett vem den andra biologiska föräldern är.

Migrationsverket har därefter inlett ett ärende om återkallelse av flyktingstatus/uppehållstillstånd för att utreda om de berörda lämnade oriktiga uppgifter om sin sexuella läggning vid asylansökan. Sedan kallas personen eller personerna på en utredning för att förklara hur de kunnat få barn med person av motsatt kön om de är homosexuella.

Bevisbördan ligger på Migrationsverket i dessa ärenden och egentligen borde det vara omöjligt för dem att uppfylla den men detta händer ändå. Och även om det till slut inte blir beslut om återkallelse är det ett enormt ingrepp i privatlivet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

Kommer ministern att beakta utvecklingen som beskrivs vid tillsättning av den utlovade utredningen om rättssäkerhet i asylprocessen för hbtq-personer?