Fråga 2022/23:237 Yrkets roll för sjukskrivning och återgång i arbete

av Åsa Eriksson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

För att minska sjukfallen och hjälpa personer tillbaka till arbetsförmåga är det viktigt att veta vilken typ av stöd och rehabilitering sjukskrivna får. Facken signalerar att det skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Försäkringskassan har uppgett att statistikenheten saknar resurser för att ta fram nya data och nya analyser samt att det behöver komma en förfrågan från departementet för att man ska göra det. Försäkringskassan har i uppdrag i att visa på skillnader mellan könen vid statistiska analyser. Det är bra. I det senaste regleringsbrevet från den nya regeringen ska Försäkringskassan utgå från tillgänglig statistik. 

I en tid då sjukfrånvaron påverkas starkt av arbetsplatsen är det högst relevant att titta på bransch, sektorer och yrken vid utvärdering av stöd i rehabkedjan och i vilka ärenden Försäkringskassan tillämpar lagstöd såsom övervägande skäl och särskilda skäl.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Kommer statsrådet att agera för att det ska bli möjligt att studera hur bransch och yrken påverkar sjukskrivning och återgång i arbete?