Fråga 2022/23:236 Elstödet till företag

av Tomas Eneroth (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

De höga energipriserna slår hårt mot både hushåll och företag, och bristen på klara besked från regeringen om elstödet blir alltmer frustrerande, inte minst för näringslivet. Handelskammaren i Växjö gick nyligen ut och kritiserade regeringen för bristen på besked. ”Om man vet att pengarna kommer så kan företagen till exempel ta ett lån eller begära uppskov på vissa betalningar. Men frånvaron av ett tydligt besked gör att företagen inte kan agera i det här svåra läget”, konstaterar företrädare för Handelskammaren i medier. Växjö kommun och även andra kommuner har fått gå ut och erbjuda medborgare anstånd med betalningar på grund av regeringens senfärdighet.

Energi- och näringsminister Ebba Busch lovade under valrörelsen att ett högkostnadsskydd för höga elpriser skulle vara på plats den 1 november. Nu är vi inne i mitten av januari, och fortfarande står företagare utan besked om när utbetalningarna kommer. I en tid då tydliga besked till näringslivet skulle kunna ge möjligheter att klara likviditeten förmår regeringen inte leverera. Det skapar osäkerhet, otrygghet och ökar risken för både konkurser och uppsägningar.

Mot bakgrund av det ovan anförda är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

När avser ministern och regeringen att ge besked om datum för utbetalning av elstöd till företag?