Fråga 2022/23:235 Det minskade biståndet till Palestina

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Israels övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, folkrätten och det palestinska folket inte bara fortsätter, utan de blir dessutom allt grövre. Blockaden av Gaza fortskrider och så även byggandet av den mur som sedan länge har fördömts av FN. Antalet illegala bosättningar på ockuperad mark växer obehindrat, och fördrivningen av palestinier från östra Jerusalem ökar. Israel fortsätter att arrestera, fängsla, tortera och i vissa fall döda dem som står upp mot ockupationen.

Under 2022 har fler palestinier dödats på Västbanken än på många år. Av 140 dödade var nästan en femtedel barn. Situationen är mycket skör och det finns stora risker för att den politiska situationen i Israel spär på våldet ytterligare.

I detta läge väljer regeringen att drastiskt skära ned på biståndet till Palestina. Det är konsekvensen av det regleringsbrev till Sida som regeringen presenterade dagen innan julafton. Enligt DN, som har tagit del av Sidas interna beräkningar, handlar det om ett minskat belopp på så mycket som mellan 40 och 60 procent.

I en artikel i DN (den 12 januari 2023) säger biståndsminister Johan Forssell att länder som nu får minskat anslag i stället kan komma att omfattas av annat svenskt bistånd som är inriktat på humanitära och regionala satsningar.

Jag vill därför fråga statsrådet Johan Forssell:

 

Avser regeringen att utöka biståndet till Palestina i enlighet med vad statsrådet har uttalat kan vara möjligt, och när kommer i så fall en sådan förändring att presenteras?