Fråga 2022/23:234 Utländskt ägande

av Peter Hultqvist (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

År 2017 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning angående behovet av att reglera utländskt ägande av fastigheter i Sverige. I slutbetänkandet, 2019, föreslogs en ny lagstiftning där länsstyrelserna föreslogs bli granskningsmyndighet när det gäller överlåtelser av hamnar, flygplatser och fastigheter i områden av ”väsentlig betydelse för det militära försvaret”.

I samband med remissomgången framfördes kritik. Samtidigt utvecklades övrig lagstiftning, vilket kan påverka det som föreslogs i betänkandet. En ny utredning beslutades av regeringen i juli 2022. Den ska redovisa sina förslag den 1 februari 2024.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson är:

 

Avser ministern att vidta ytterligare åtgärder utöver detta?