Fråga 2022/23:230 Järnvägen Göteborg–Borås

av Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Västsverige har väntat i flera år på en modern järnväg mellan Göteborg och Borås.

Det är beklagligt att regeringen skapar osäkerhet och riskerar att försena och komplicera bygget av en modern järnväg som skulle kunna binda ihop Borås 114 000 invånare med Göteborg. Av det jag kunnat ta del av ifrån beskedet som statsrådet smög ut dagen innan julafton saknas det helt ambition att förbättra liggande förslag.

Inget om kortare restider, inget om turtäthet, inget om att minska busstrafiken och trängseln på riksväg 40. Vad vill regeringen uppnå annat än fler stopp på den sex mil långa sträckan? Konsekvenserna av fler stopp på de sex milen är att man går ifrån att bygga en effektiv och snabb pendling till Borås.

Det förslag som regeringen pausar skulle minska restiden för en pendlare mellan Borås och Göteborg med en timme per dag, fem timmar i veckan. Fem timmar med familj eller fritidsintresse. Jag tror många pendlare skulle bli besvikna om regeringens paus leder till sämre restider än i det stoppade förslaget.

Centerpartiet har en betydligt högre ambition än regeringens lokaltrafiklösning för de mindre orterna mellan Göteborg och Borås.

Vi hade velat se Borås som centrum för ett tillväxtstråk med en miljon invånare, fyra universitet och högskolor och en internationell flygplats. Ska man få det att fungera med rimliga restider kan man inte bara tänka på att kasta in en massa stationer mellan Göteborg och Borås. Man måste också klara av att lyfta blicken och tänka på Jönköping – och det misslyckas regeringen med. Det vore dumt att bygga in sig i en lokaltrafiklösning för Göteborg som försvårar eller omöjliggör ett tillväxtstråk mellan Göteborg och Jönköping i framtiden.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är därför:

 

Vad avser statsrådet att göra för att regeringen ska säkerställa bevarade förutsättningar att i framtiden bygga ihop Jönköping med Borås, Landvetter flygplats och Göteborg för pendling, det vill säga mindre än en timmes restid?