Fråga 2022/23:229 Postnord och visselblåsarfunktionen

av Kadir Kasirga (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Förra mandatperioden införde den socialdemokratiska ledda regeringen den nya visselblåsarlagen. Det innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärkts ytterligare. I den nya lagen omfattas fler – även arbetssökande, volontärer, praktikanter och egenföretagare. Dessutom ska verksamheter med minst 50 arbetstagare bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att de som omfattas av skyddet kan slå larm. Uppgifter om visselblåsarens identitet ska omfattas av sekretess. Detta är nytt jämfört med den förra lagen och innebär ett bättre skydd för den enskilda. De som väljer att hjälpa till vid en visselblåsning omfattas också av skyddet. 

De flesta råkar någon gång ut för missförhållanden på jobbet. Det kan handla om att handlingsplaner inte följs, arbetsverktyg som inte är ändamålsenliga eller en orimlig arbetsbelastning – som en brevbärare har varit med och larmat om när det gäller Postnord. Oftast går sådant att lösa i dialog med chef eller annan ansvarig. Men om det inte är möjligt kan man gå utanför det vanliga systemet för att påtala missförhållanden och på så vis bli en visselblåsare. Det är en självklarhet att man som anställd har rätt att få sin åsikt hörd

Brevbäraren har tillsammans med arbetsplatsens skyddsombud försökt uppmärksamma sin arbetsgivare Postnord på olika sätt och har även använt sig av det statliga bolagets visselblåsartjänst. Till slut, efter många fruktlösa försök, gick brevbäraren ut och berättade om sin arbetsvardag i tidningarna Mitt i Stockholm och Sekotidningen. 

I tidningen Mitt i Stockholm vittnar även andra brevbärare anonymt om samma upplevelser: De hinner inte med och mår dåligt på jobbet. Fallet uppmärksammades också av TV4:s Kalla Fakta den 21 december 2022. I stället för att ta larmandet om den bristande arbetsmiljön på allvar har Postnord valt att anklaga brevbäraren för illojalitet.

En medarbetare som lyfter fram brister ska inte ses som illojal. Det måste finnas en nolltolerans mot mobbning och härskartekniker för att möjliggöra en sund arbetskultur där medarbetare blir lyssnade på och respekterade.

För Socialdemokraterna är det viktigt att visselblåsarfunktionen hos de statligt ägda företagen värnas och underlättas. Det är också viktigt för Socialdemokraterna att de statligt ägda bolagen går i bräschen när det gäller implementeringen av visselblåsarlagen och är transparenta med högt i tak. Förväntningen är att de statliga ägda bolagen noggrant hanterar sin personalpolitik.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Hur avser ministern att se till att visselblåsarfunktionen inom statliga bolag säkras?