Fråga 2022/23:227 Bra arbetsmiljö för alla

av Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Alla har rätt till en god arbetsmiljö, men utvecklingen på arbetsmarknaden är väldigt olika för olika grupper. Inom vissa områden är utvecklingen positiv och människor upplever att man har en rimlig arbetsbelastning och en tillfredställande arbetssituation; inom andra områden går utvecklingen åt fel håll.

De kanske mest påtagliga arbetsmiljöbristerna finns inom jobb som kan beskrivas som prekära, som kännetecknas av osäkra anställningsvillkor, låg lön och riskfyllda arbetsmiljöer. Personer med den typen av jobb är sällan fackligt organiserade och är verksamma på arbetsställen där det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar som det är tänkt. På sådana arbetsplatser finns sällan heller ett skyddsombud att vända sig till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka insatser anser statsrådet behövs för att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsmiljöriskerna för personer med denna typ av jobb?