Fråga 2022/23:224 Användning av blyhagel

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Den 15 februari 2023 träder ett nytt EU-förbud i kraft i Sverige som rör användningen av blyhagel i och intill våtmark. Ett motsvarande nationellt förbud finns sedan många år i Sverige, och bedömningen från tidigare regering har varit att effekten för svenska jägare av det nya förbudet blir ”i princip densamma som det svenska förbudet som vi redan har”. Samtidigt finns det med mindre än två månader kvar till ikraftträdandet av de nya EU-reglerna en oro inom framför allt jägarkåren att det nya förbudet kommer att innebära en betydande skärpning jämfört med dagens nationella förbud. Detta givet den våtmarksdefinition EU-förordningen utgår ifrån.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari denna:

 

Delar statsrådet tidigare regerings bedömning att effekten av de nya reglerna i princip blir densamma som det svenska förbud vi redan har och, om så inte är fallet, när kan vi förvänta oss att de nya skärpta svenska regelverken är klara, inklusive råd och riktlinjer för hur jägare ska tänka kring användandet av alternativhagel och hur effektiva skottens verkan är?