Fråga 2022/23:223 Terrorklassning av IRGC

av Kadir Kasirga (S)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Mordet på den unga kurdiska kvinnan Jina Mahsa Amini av den så kallade sedlighetspolisen har utlyst en proteströrelse utan motstycke sedan det islamistiska maktövertagandet i Iran 1979. Protesterna leds av modiga iranska kvinnor som kräver frihet och jämlikhet. Regimens svar på protesterna har varit brutalt.

Enligt uppgifterna från den iranska organisationen Människorättsaktivisterna HRANA har regimen mellan den 16 september 2022 och den 2 januari 2023 mördat minst 516 demonstranter varav 70 är under 18 år. I sin iver att kväsa protesterna har regimen också frihetsberövat närmare 20 000 människor, och hittills har över 100 av aktivisterna efter snabba rättegångar blivit dömda till dödsstraff. Mullaregimen dömer oskyldiga människor till dödsstraff för att stoppa den feministiska revolutionen som har spridit sig till hela landet.

De senaste dagarna har det brutala tillslaget mot demonstranterna gått in i en ny fas. Den 6 januari 2023 avrättades Mohammad Mehdi Karimi och Mohammad Hosseini, två av de fängslade demonstranterna av de hundratals som är på väg att avrättas av den islamistiska regimen.

Omvärlden och det internationella samfundet måste agera kraftfullare för att stoppa massavrättningarna i Iran. Det finns en rimlig och legitim förväntning från den allmänna opinionen i Sverige att regeringen ska använda möjligheten med EU-ordförandeskapet och sätta protesterna i Iran på dagordningen. Sverige kan visa vägen för övriga EU genom att terrorklassa revolutionsgardet.

Utrikesminister Tobias Billström skulle kunna ta initiativ om att ta fram förslag om kännbara sanktioner mot Iran. Ett sådant första initiativ skulle vara att klassa IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) som terrororganisation. 

Det islamistiska revolutionsgardet är en militär enhet i Iran och en stor ekonomisk och politisk faktor. Dess främsta mål är att försvara och exportera den islamistiska revolutionen. Detta innebär att revolutionsgardet har också ett uppdrag att stödja terrorism och väpnade konflikter utomlands för att tjäna den islamistiska ideologin. 

Mullaregimen i Iran är inte engagerade bara i Mellanöstern; enligt Säpo bedriver regimen subversiva aktiviteter som kartläggning av den svensk-iranska diasporan och industrispionage mot Sverige. Den islamistiska regimen i Iran tillsammans med Ryssland och Kina utgör ett allvarligt hot mot Sverige. 

Det är dags att Sverige agerar och tar initiativ till att internationellt uppmärksamma mullornas övertramp och tala klarspråk med Iran om respekten för alla människors lika värde och folkrätten.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern att ta ett initiativ under Sveriges ordförandeskap i EU för att förklara IRGC som terrororganisation?