Fråga 2022/23:216 En klimat- och miljöpolitik för företagens konkurrenskraft

av Carina Ödebrink (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Många företag i Jönköpings län har investerat för att klara den gröna omställningen. Detta görs för att spara energi och avveckla det fossila beroendet men också av marknadsmässiga skäl. Näringslivets konkurrenskraft handlar om att kunna ligga i framkant när det gäller klimatomställningen.

I Tidöavtalet står att Sverige ska ha en ambitiös klimat- och miljöpolitik och att företagen ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar.

Jag vill därför fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de svenska företagen ska få de mål, incitament och spelregler som behövs för att stärka sin konkurrenskraft?