Fråga 2022/23:215 Anmälningsplikt för offentligt anställda

av Tony Haddou (V)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Enligt slottsavtalet ska offentligt anställda vara skyldiga att till Migrationsverket och polisen anmäla personer de kommer i kontakt med som saknar tillstånd att vistas i Sverige.

Förslaget har mött hård kritik från lärare, sjukvårdspersonal, bibliotekspersonal, fackförbund och andra yrkesgrupper för att det skulle försvåra deras arbete avsevärt. Att ge någon vård, socialt stöd eller utbildning kräver en tillit som är omöjlig att uppnå om man samtidigt förväntas agera som angivare.

Stora grupper har meddelat att de inte kommer att följa en sådan lag om den skulle träda i kraft eftersom det skulle strida mot etiska principer inom exempelvis vården och läraryrket. Nyligen meddelade regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland, en av landets största arbetsgivare, att de inte kommer kräva att deras anställda följer lagen om den införs.

Mot bakgrund av den kraftiga kritik som har riktats mot förslaget, från de personer som ska verkställa det, vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Avser statsrådet att avstå från att lägga fram ett förslag om att införa anmälningsplikt för offentligt anställda?