Fråga 2022/23:208 Transportstöd även till Gotland

av Hanna Westerén (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Priserna ökar för närvarande i de flesta sektorer. Priserna för att frakta gods till och från Gotland har bara under det senaste året ökat med 30 procent. Det blir allt svårare att driva näringsverksamhet på Gotland sett till hur mycket frakten längs vår landsväg – havet – stadigt fördyras. 

Den 19 december aviserade regeringen ett utökat transportstöd till norra Sverige, med orden: ”Transportbidraget är betydelsefullt för att kompensera för högre transportkostnaderna för bland annat tillverkningsindustrin och stärker därmed företagens konkurrenskraft…”, sa energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Lovvärt och fullt rimligt sett till vikten av att hålla ihop vårt land. I samband med att nyheten presenterades yttrades även: ”Vi vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv för en hållbar regional utveckling. Förutsättningarna att bo, verka och leva i hela landet ska förbättras. Transportbidraget bidrar till den regionala utvecklingen och ett konkurrenskraftigt näringsliv”, av landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). 

Båda kommentarerna här ovan är i allra högsta grad tillämpliga även för Gotland, inte minst sett till de katastrofala prisökningar för såväl gods- som persontrafik som träder i kraft efter årsskiftet. 

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Överväger ministern något transportstöd till Gotland, enligt kriterier liknande dem som gäller för de fyra nordligaste länen?