Fråga 2022/23:203 En arbetsmarknad för alla

av Jim Svensk Larm (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Alla som kan jobba ska jobba. Detta är för oss Socialdemokrater oerhört viktigt då människors arbete är det som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Vi vill ha en arbetsmarknad som är trygg och öppen för alla i arbetsför ålder och där varje människa ske ses som en tillgång.

Arbetsförmedlingen behöver vara en aktiv part i att ge ett starkt och individanpassat stöd till dem som behöver det för att komma i arbete. Behoven varierar och därför bör insatserna anpassas efter individen. En grupp som har det svårare att komma in på arbetsmarknaden är de som har någon typ av funktionsnedsättning. Med en lågkonjunktur runt hörnet är risken att det slår extra hårt mot dem som redan har det tufft på arbetsmarknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Tänker ministern vidta åtgärder för att fler med funktionsnedsättning ska komma i arbete, och i så fall vilka åtgärder?