Fråga 2022/23:192 Klädkoder på flickor i svensk skola

av Aylin Fazelian (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Under våren 2022 visade granskningar av bland annat Aftonbladet att Engelska skolan i Täby mäter flickors kjollängd. Elever vittnade även om att ett synligt bh-band kunde leda till prick i uppförande och att flickor fick höra att deras shorts kunde distrahera pojkarna. Enligt granskningen visades på skolan bildspel med förbjudna kläder för eleverna.

Nyligen landade Skolinspektionen i beslutet att friskolan begränsar flickors frihet och bryter mot skollagen. I beslutet skriver Skolinspektionen att skolan ska ”upphöra med ordningsregler eller andra regler som innebär begräsningar av elevers val av klädsel”.

Klädkoder för flickor på skolor är mycket allvarligt. Det bygger på sexism och en kvinnoförnedrande moralsyn som inte hör hemma i Sverige. Kvinnors klädsel ska inte kontrolleras, vare sig av make, regim eller skola.

När granskningen om Engelska skolans klädkoder på flickor uppdagades i våras vägrade Liberalernas förra partiledare Nyamko Sabuni ta avstånd från friskolors behandling av flickors klädsel. I stället svarade Sabuni i SVT:s program 30 minuter att ”ordningsregler gör många av barnen en tjänst”.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa att kränkande klädkoder inte förekommer på skolor i Sverige?