Fråga 2022/23:191 Mobiltäckning och uppkoppling i hela landet

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

För att det ska vara möjligt att leva ett gott liv i hela landet måste några avgörande saker fungera. Rimlig mobiltäckning och uppkoppling hör till dessa. Antalet glest befolkade platser där kopparnätet rullats tillbaka men mobiltäckning och fiberutbyggnad inte nått fram är många.

I dagens NSD berättas om en kvinna, som bor i byn Västra Rödupp i Överkalix kommun. Hon föll så illa när hon var ute med hunden att hon bröt både ena foten och en arm. Området är utan mobiltäckning, och hon kunde således inte tillkalla hjälp. Det är allvarligt.

Överkalix kommun är medveten om problematiken och har låtit uppföra tre så kallade samhällsmaster i området. Men eftersom det finns få abonnenter i området finns det inga mobiloperatörer som är intresserade av att installera sin utrustning – det bedöms för olönsamt. Västra Rödupp är som sagt knappast landets enda by i täckningsskugga som en följd av att staten låter vinstdrivande aktörer svara för samhällskritisk infrastruktur.

Detta försvagar samhällskontraktet. Ska det gå att leva ett rimligt gott liv i hela landet måste det finnas mobiltäckning och uppkoppling. 

Jag vill därför fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa att alla invånare i hela landet har rimlig mobiltäckning och tillgång till snabb uppkoppling?