Fråga 2022/23:185 Samråd vid subventionerade anställningar

av Jim Svensk Larm (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Subventionerade anställningar är ett viktigt verktyg för att ge fler möjligheten till arbete. Det kan ge en person långt ifrån arbetsmarknaden en väg in till arbetet och är därför oerhört viktigt. För att de subventionerade anställningarna ska vara aktuella ska Arbetsförmedlingen samråda med facket innan anställningen beviljas hos arbetsgivaren.

I fredags kunde vi i flera tidningar i Gävleborg läsa att samråden inte fungerar. Handels i Gävle säger att det inte fungerar alls och beskriver bemötandet från Arbetsförmedlingen som iskallt. De har påpekat att människor riskerar att utnyttjas på vissa arbetsplatser.

De som anställs med subventionerade anställningar är i vissa fall i behov av extra bra handledning, vilket inte alltid erbjuds i tillräckligt hög utsträckning. Det är då viktigt att samråd och inhämtande av synpunkter sker i god tid innan anställningen påbörjas.

Med anledning av det anförda vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att förbättra samråden mellan Arbetsförmedlingen och facken vid subventionerade anställningar?