Fråga 2022/23:183 Åtgärder med anledning av gränsvärde för PFAS i livsmedel

av Staffan Eklöf (SD)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

EU har nu antagit gränsvärden för PFAS i livsmedel. Det är ett viktigt steg för folkhälsa och livsmedelssäkerhet.  Nästa steg bör bli att se till att våra livsmedel inte innehåller PFAS över gränsvärdet och att lantbrukare hålls skadeslösa för PFAS-föroreningar som någon annan har orsakat.

Det är även positivt med det uppdrag som regeringen har givit Livsmedelsverket, Jordbruksverket, SLU och Naturvårdsverket att undersöka hur mycket PFAS det finns i livsmedel i områden som är förorenade med PFAS. Det kommer att ge mycket viktig information att bygga vidare på.

Min fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren blir i det här sammanhanget:

 

Vilka initativ kommer ministern att ta för att lantbrukare ska hållas skadeslösa i de fall de livsmedel som de producerar innehåller PFAS över gränsvärdet och således måste kasseras?