Fråga 2022/23:180 Elprisstödet

av Eva Lindh (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Torsdagen den 8 december 2022 lämnade jag in en skriftlig fråga till närings- och energiminister Ebba Busch. Min fråga rörde uttalanden som Busch gjort om att ingen i dag kan svara på om alla hushåll har fått ersättningen som beslutades av den S-ledda regeringen under våren 2022. Det är ett allvarligt uttalande som behöver klaras ut.

Om uttalandet stämmer att människor i Sverige inte fått sitt elprisstöd bör väl regeringen rimligen ta tag i frågan och agera. Många människor har det tufft nu på grund av den höga inflationen och höga el- och drivmedelspriser. Ännu tuffare är det på grund av alla brutna vallöften och att barnfamiljerna inte får något ytterligare stöd och att alla ännu väntar på elprisstödet. Finns det något hushåll som då dessutom inte fått det tidigare beslutade elprisstödet är situationen ännu svårare.

Om det inte stämmer är det en insinuation om något som en minister inte bör uttala utan fog för sitt uttalande. Därför ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet om det finns någon grund i påståendet att inte alla hushåll har fått elprisstödet under 2022 och hur många hushåll som det i så fall berör. Det svar jag fick väcker snarare mer frågor än klargör.

I sitt så kallade svar uppger närings- och energiministern enbart en enda källa – sig själv. Ministern skriver vidare att hon står fast vid detta uttalande. För varje rättrådig människa är detta djupt upprörande. Att trots bristen på underlag för sin anklagelse stå fast vid ett så anmärkningsvärt och oroande uttalande anstår inte en minister som har ett mycket stort ansvar att inte fara med osanning inför vår befolkning. Därför ser jag mig nödgad att ställa ytterligare en fråga.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur många hushåll har inte fått elprisstödet som betalades ut under våren 2022, och vilka åtgärder avser ministern att vidta?