Fråga 2022/23:173 Åtgärder mot utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

av Teresa Carvalho (S)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Det liberala regelverk för arbetskraftsinvandring som infördes av den moderatledda regeringen 2008 har bidragit till problem i många branscher med fusk, kriminalitet, lönedumpning och hänsynslöst utnyttjande av arbetskraftsinvandrare i lågkvalificerade yrken. Detta sker många gånger under slavliknande villkor, som dessutom konkurrerar ut svensk arbetskraft och svenska företag. Den här svarta marknaden driver på segregationen som plågar Sverige i dag. Vi socialdemokrater har tagit flera viktiga steg för att skärpa regelverket. Vi har exempelvis infört försörjningskrav och bindande anställningsavtal för att beviljas arbetstillstånd. Vi vill även införa en behovsprövning vid arbetskraftsinvandring, och vi tillsatte en utredning för att ta fram förslag på hur ett sådant system kan utformas.

Skönhetsbranschen är en bransch där mycket fusk och utnyttjande upprepade gånger har uppdagats.

Den 14 december publicerade Dagens Nyheter en artikel där det framgår att män köper lunchsex för friskvårdsbidrag på massagesalonger. Det är svårt att få orden att räcka till för att beskriva hur fruktansvärt detta är, allra främst för kvinnorna som utsätts och utnyttjas. Problemet med män som köper sex är givetvis ännu större och bredare än enbart kopplingen till arbetskraftsinvandringen. Men likväl ser vi här ett exempel på hur den liberala arbetskraftsinvandringen – och det faktum att arbetstagarna kan utnyttjas – används av oseriösa företag till att tjäna pengar, exempelvis genom att bedriva bordellverksamhet.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Maria Malmer Stenergard:

Kommer statsrådet och regeringen att agera för att sätta stopp för arbetskraftsinvandringen till skönhetsbranschen – och i så fall hur?