Fråga 2022/23:169 Wagnergruppen

av Peter Hultqvist (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Den så kallade Wagnergruppen är den ryska statens instrument för att genomföra militära operationer där militära förband inte kan verka. Sambandet mellan den ryska staten och dessa ”privatägda” paramilitära styrkor är glasklart. Deras bas finns på GRU:s bas för specialförband i Krasnodar. Wagner har verkat i länder som Mali, Sudan, Libyen, Madagaskar, Centralafrikanska republiken och Venezuela. Wagners engagemang i kriget i Ukraina är väl känt.

Wagnergruppens närvaro i Mali är en av orsakerna till att svenska styrkor nu dras tillbaka. FN-operationen Minusma undermineras, koloniala förhållanden genom utsugning av naturresurser förstärks, mänskliga rättigheter respekteras inte och korrupta regimer gynnas.

Inom ramen för operation Takuba och även inom EU har tidigare behovet av en strategi mot Wagners ageranden i områden med FN- och EU-missioner diskuterats. Wagnergruppens agerande handlar om att nu stärka ryska intressen i Afrika. Det är en orimlig utveckling.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson är:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder inom ramen för EU eller andra samarbeten för att åter lyfta behovet av en gemensam strategi för att motverka bland annat aktiviteter som Wagnergruppen bedriver?