Fråga 2022/23:166 Förbud mot blyhagel och vapen

av Isak From (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Sedan EU-inträdet har blyhagel varit förbjudna i sjöfågeljakt. Däremot har man fått skjuta andra arter med bly. Det som skulle ändras med EU:s nya förordning är att det är terrängen som avgör var blyhagel är tillåtna, i stället för vilka djur man jagar. De planer som har kommit längst just nu är att införa ett förbud mot att använda blyhagel i våtmarker. I Sverige finns som bekant våtmarker i stort sett överallt.

Som det ser ut nu börjar förbudet gälla efter den 15 februari 2023 och innebär att det blir förbjudet att avlossa och bära med sig blyhagel i, eller inom, 100 meter från en våtmark. Det nya förbudet innebär att samma regler för användning av blyhagel kommer att gälla inom hela EU.

Det aktuella förbudet medger inte några nationella undantag som försvagar förbudet. Det är alltså inte möjligt för Sverige att tolka förbudet mindre strikt. Enda möjligheterna till tolkning från Sveriges sida är att sätta upp mer strikta krav. I valrörelsen var särskilt M, SD och KD tydliga med att med en högerregering skulle det inte bli tal om förbud mot bly. Regeringspartierna på högersidan avsåg i varje fall att stå upp för den svenska definitionen av våtmark, som skulle kunna vara möjlig väg framåt.

Men högerregeringen tycks ha lagt sig platt. Regeringen menar nu att Sverige är bundet av EU-beslutet eftersom det är en förordning som börjar gälla omedelbart då den träder i kraft, alltså den 15 februari nästa år.

Regeringen har nu aviserat att regeringen inte avser att göra några egna tolkningar av våtmarksbegreppet. Regeringen menar nu också att det varit en missuppfattning att det finns en sådan öppning.

Det är ett märkligt beslut som innebär att en jägare som befinner sig inom 100 meter från en våtmark och som ertappas med blyhagelskott i fickan måste bevisa att han eller hon inte har för avsikt att använda dem. Det är en ordning som strider mot den svenska grundlagen. En människa är oskyldig till dess motsatsen har bevisats. Det kan väl inte vara så att regeringen avser att införa lagar som gör alla jägare med blyhagel i fickan till lagbrytare? 

Med anledning av detta är min fråga till justitieminister Gunnar Strömmer följande: 

 

Vad avser regeringen och ministern att göra med alla vapen som blir obrukbara om två månader, och avser regeringen och ministern att ta initiativ till att kompensera jägarna för de ekonomiska förluster de gör då de dels inte kan använda sina vapen, dels måste inköpa nya dyrare vapen?