Fråga 2022/23:162 Läget för Kriminalvården ur ett brottsofferperspektiv

av Sanna Backeskog (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Under året har det rapporterats om köer till svenska fängelser, och nu har Kriminalvården behövt ändra riktlinjerna angående tiden mellan dom och straffverkställighet från 75 till 100 dagar. Kriminalvården har tillskjutits ökade resurser, under flera år, och bygger ut verksamheten i hög takt. Men trots det och till följd av att en rad straff har skärpts den gångna mandatperioden är läget för Kriminalvården ansträngt. Överbeläggningar innebär ökad risk för incidenter och sämre arbetsmiljömiljö för Kriminalvårdens anställda. Av allt att döma utifrån Tidöavtalet och regeringsförklaringen kommer läget för Kriminalvården att gå från ansträngt till akut, och köerna för att kunna verkställa dom kan antas bli alltför långa.

Ur brottsoffrets perspektiv är detta såklart mycket oroande. För den som har blivit utsatt för våld och i många fall lever under hot är förövarens fängelsestraff en chans att i trygghet kunna få återhämtning och rehabilitering. Forskning visar att kvinnor som levt med en mans våld och utvecklat PTSD får oerhört svårt att tillgodose sig behandling så länge hon riskerar att stöta på förövaren i sin vardag.

Med anledning av detta är min fråga till justitieminister Gunnar Strömmer följande:

 

Vad ämnar ministern göra för att säkerställa minskade köer inom Kriminalvården så att brottsoffrets rättigheter att känna sig trygg och kunna tillgodogöra sig rehabilitering kan tillgodoses?