Fråga 2022/23:159 Elstöd till företagen

av Aida Birinxhiku (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Under valrörelsen lovade regeringen och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd för höga elpriser skulle vara på plats den 1 november. Nu har november lidit mot sitt slut, och något högkostnadsskydd för svenska hushåll och företag finns ännu inte i sikte.

Energi- och näringsminister Ebba Busch lämnade nyligen besked om att ett elstöd kan komma att betalas ut till hushållen tidigast i februari – om inget oförutsett händer. För företagen finns emellertid ingen prognos om när stödet kommer. Det enda som är klart och tydligt är att hushåll och företag i norra Sverige blir utan elstöd, trots kraftigt stigande elpriser.  

Regeringen sviker ett av valrörelsens kanske viktigaste löften. Sverigedemokraterna och regeringen lovade att hjälpa företagen och rädda jobben, men framtiden är fortsatt oviss. Det enda besked energi- och näringsminister Ebba Busch lämnar är att företagen får vänta på obestämd tid. Samtidigt befinner sig de mindre företagen i en alarmerande situation. Småföretagare runt om i landet larmar om rekordmånga konkurser och omfattande varsel om uppsägningar. Flera företag har inget annat val än att säga upp personal, sälja verksamheten eller försättas i konkurs. Situationen förvärras ytterligare när vinterkylan slår till.

Bageri- och konditoribranschen är bara ett exempel på hur hårt de skenande elpriserna slår mot företagen. En konditorn berättar om oron över det tuffa läget i en artikel i Expressen från den 2 december 2022. Han träffade statsminister Ulf Kristersson före valet och fick då löfte om kompensation i god tid före jul. Energi- och näringsminister Ebba Buschs senaste besked kom därför som en stor besvikelse. Konditorn, som har haft femdubbla elräkningar i ett halvårs tid, räknade med att stödet skulle betalas ut vid det här laget.

Konditorns berättelse är på inget sätt unik. Småföretagare runt om i Halland känner en stor besvikelse och djup oro för framtiden. Företagen har gjort sin kalkyl efter de löften som gavs av regeringen under valrörelsen. De litade på att de skulle kompenseras för de höga elpriserna den 1 november. Nu tvingas de invänta besked om ett kommande elstöd samtidigt som de möts av skenande elpriser, fortsatta kostnadsökningar och upprepade löftesbrott från regeringen. Flera företag i Halland har knappt återhämtat sig från pandemin och gör nu allt för att överleva och behålla sin personal.

Regeringen måste agera innan det är för sent. Att bara uppmana företagen att invänta besked är inte bra nog.

Mot bakgrund av det ovan anförda är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Hur avser ministern att agera för att ett elstöd till företagen ska vara på plats så snart som möjligt?