Fråga 2022/23:158 Tillgänglig primärvård i hela landet

av Linnéa Wickman (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

En likvärdig och trygg tillgång till primärvård i ens geografiska närhet är en viktig faktor för att det ska gå att leva och verka i hela landet. Det är också en viktig del i omställningen av hela sjukvårdssystemet som vanligen brukar benämnas Nära vård. I Ljusne i Söderhamns kommun finns i dag en hälsocentral som drivs av en privat aktör. Strax innan valet i september nåddes Ljusneborna av rykten att hälsocentralen skulle avvecklas, något som företaget då nekade till.

Men bara någon vecka efter att valet genomförts kom mycket riktigt det negativa beskedet att hälsocentralen skulle stängas. Det här är inte bara problematiskt för Ljusnes invånare, som får en försämrad tillgång till vård. Situationen är likartad i andra delar av Sverige, där skattefinansierade men privat drivna hälsocentraler kan lämna orten och uppdraget att tillhandahålla service så fort den ekonomiska vinsten inte blir tillräckligt stor. Det här orsakar förstås problem och försämrar vården för medborgarna varhelst det sker, men särskilt utanför storstäderna, där antalet patienter är mindre men behoven av vård och omsorg är stora. Risken är uppenbar att privata aktörer inom hälso- och sjukvården enbart etablerar sig där det anses lönsamt och lämnar mer glesbefolkade områden eller patienter med större vårdbehov till regionerna, som alltid är ytterst ansvariga för att säkerställa allas jämlika tillgång till vård.

Den nationella hälso- och sjukvårdspolitiken har genom såväl lagstiftning som statsbidrag en stor betydelse för regionernas förutsättningar att bedriva vård och säkerställa tillgången till en högkvalitativ och trygg primärvård när medborgarna behöver den.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att medborgare inte ska drabbas av försämrad primärvård när skattefinansierade privata vårdgivare stänger sin verksamhet på orter utanför storstäderna?