Fråga 2022/23:152 Utbyggnad av kriminalvården

av Ardalan Shekarabi (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Kriminalvården är redan i dag hårt belastad, inte minst beroende på de senaste årens straffhöjningar. Kriminalvården har fått stora tillskott och arbetar intensivt med utbyggnad. I Tidöavtalet finns förslag som i mycket hög grad skulle påverka Kriminalvården om de genomförs. Samtidigt finns tecken på att Kriminalvården har svårt att klara den utbyggnad som redan är beslutad. Ett exempel är den planerade anstalten i Kalmar, med flera hundra platser. Enligt det uppgjorda samverkansavtalet mellan kommunen och Kriminalvården ska anstalten kunna tas i bruk under år 2026. På Kriminalvårdens hemsida anges i stället att anstalten ska kunna öppnas först år 2028. Kalmar kommun har arbetat hårt för att få sin del av avtalet på plats, och såväl markköp som detaljplan är klara.

Kalmar kommun har också i detaljplanen tagit höjd för att anstalten kan ha 500 platser. Kriminalvården håller dock fast vid cirka 350 platser, trots att behovet av platser redan i dag är stort och kan bli än större om förslagen i Tidöavtalet genomförs.

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer följande:

 

Har ministern för avsikt att ta några initiativ, och i så fall vilka, för att Kriminalvården ska klara den stora utbyggnad som krävs om förslagen i Tidöavtalet genomförs?