Fråga 2022/23:144 Regeringsförklaringen och friskolekoncerner

av Linus Sköld (S)

till Statsminister Ulf Kristersson (M)

 

Under november rapporterade Dagens samhälle, Magasinet Filter med flera om statsministerns och flera andra statsråds nära band till friskolejättarnas högsta ledning.

Skolminister Lotta Edholm var till exempel friskoleägare när hon utsågs. Statsministern själv äger sommarstuga tillsammans med en höjdare i skolkoncernen Watma.

Sveriges kändaste friskolelobbyist Peje Emilsson uppgav i Dagens Nyheter i somras att han brukar skicka sms till statsministern när han tycker att statsministern har varit duktig.

I regeringsförklaringen sa statsministern följande: ”Vinstutdelning ska inte förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare. Syftet är att garantera långsiktigt ägande och att de som startar eller förvärvar en friskola har tillräcklig ekonomisk styrka. En insynsprincip i fristående skolor införs som motsvarar dagens offentlighetsprincip.”

Dessa meningar är i princip likalydande med Tidöavtalets skrivningar på samma område. När Tidöavtalet presenterades välkomnades det av Academedias vd med följande kommentar: ”Många av de förslag AcadeMedia tagit fram genom åren finns med här.” Det får alltså förmodas att vd:n för Sveriges största skolkoncern även välkomnar förslagen i regeringsförklaringen.

Därför vill jag ställa följande fråga till statsministern:

Vilka kontakter har statsministern haft med företrädare för skolkoncerner i arbetet med att ta fram den inriktning på regeringens skolpolitik som presenterades i Tidöavtalet och därefter i regeringsförklaringen?