Fråga 2022/23:140 Uppföljning av psykiatrisk vård

av Anna Vikström (S)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

SVT har i en serie reportage rapporterat om att patienter med svåra psykiatriska tillstånd bollas mellan vårdinstanser och inte får den vård de behöver. I en enkät svarar nio av tio vårdcentraler att de behöver ta hand om patienter som egentligen borde vårdas inom psykiatrin, och sju av tio svarar att det sker flera gånger i månaden. Nästan alla vårdcentraler anger att det beror på att psykiatrin avslår remisser som inte borde avslås. 

Många chefer inom psykiatrin som intervjuats ger samtidigt en annan bild. De anser att det är primärvården som inte klarar sitt uppdrag. Det är tydligt att det finns stora risker för att patienterna kan komma i kläm, då åsikterna skiljer sig kring vem som ska göra vad. Patienterna riskerar att bollas mellan remissinstanser utan att få den vård de behöver. 

I en intervju med SVT får socialminister Jakob Forssmed frågan om hur pengarna i statens budget ska bli till resultat för patienten. Ministern svarar att det handlar om att följa upp på ett bra sätt så att man vet att de pengar som satsas kommer att ge resultat.

Med anledning av detta är min fråga till socialminister Jakob Forssmed följande:

 

När och hur kommer en uppföljning att göras av regeringen och ministern för att få reda på om patienter med svåra psykiatriska besvär får den vård de behöver och inte riskerar att bollas mellan vårdinstanser?