Fråga 2022/23:137 Norrbotniabanan

av Åsa Karlsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

När alliansregeringen tillträdde 2006 var ett av de första besluten som fattades att avbryta planerna på byggandet av Botniabanans förlängning från Umeå till Luleå, Norrbotniabanan.
 
Den efterföljande S-ledda regeringen lyfte återigen, så snart det var möjligt, in Norrbotniabanan i den nationella transportplanen. Men fördröjningen är katastrofal med tanke på den gröna industriomställning som nu sker i norra Sverige, med ett enormt ökat behov av persontrafik för att klara av kompetensförsörjningen i Norr- och Västerbotten samt ett utökat behov av godstransporter.
 
Inför valet 2022 uttalade sig alla regeringspartierna plus samarbetspartiet SD positivt om att Norrbotniabanan skulle byggas i sin helhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 
Kan statsrådet ge ett besked om att dessa vallöften ska hållas och att hela Norrbotniabanan ska byggas från Umeå till Luleå och att bygget dessutom ska intensifieras som det står i nuvarande transportplan?