Fråga 2022/23:133 Situationen för pensionärer födda 1957

av Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Pensionssystemet håller på att justeras för ett längre arbetsliv. Flera av åldersgränserna i skatte- och avgiftssystemet utgår från en norm om att pensionering sker vid 65 års ålder. När de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensions- och trygghetssystemen ändras behövs följdändringar i skatte- och avgiftssystemet.

Dessa förändringar har slagit orättvist mot den årskull som föddes 1957 och som alltså fyller 65 i år. Det förhöjda grundavdraget är en skattelättnad för äldre som hittills har gällt från året efter att man fyllt 65 år, men det kommer från 2023 i stället att gälla från det år man fyller 67. Det innebär att personer födda 1957 går miste om denna skattelättnad under ett helt år.

Jag har själv talat med flera personer i denna årskull som bor i Brunskog i Värmland, något som även Arvika Nyheter har rapporterat om. De upplever att de inte fått information och inte kunnat planera för den förändrade situationen.

Med anledning av detta vill jag ställa en fråga till statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder för de personer som är födda 1957 och som går miste om det förhöjda grundavdraget 2023 på grund av ändringarna i systemet?