Fråga 2022/23:132 Kommande hyreshöjningar för handelns företag

av Aida Birinxhiku (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Butiker och detaljhandel runt om i Sverige larmar om den höga inflationen och räntehöjningarna som gröper ur hushållens köpkraft. Enligt Statistiska centralbyråns, SCB:s, detaljhandelsindex för det tredje kvartalet i år har det skett ett kraftigt volymtapp inom sällanköpsvaruhandeln. Jämfört med samma period föregående år handlar det om ett tapp med 7,7 procent. Den svenska handeln står inför många utmaningar.

I detta läge riskerar svenska handlare att drabbas av dramatiska hyreshöjningar. Fastighetsägarna konstaterar att en hyreshöjning på 10,9 procent kan bli verklighet med hänsyn till den rekordhöga inflationen. De senaste åren har hyreshöjningarna som utgångspunkt legat på runt 2 procent. Fastighetsägarnas hyreshöjningar riskerar att leda till konkurser och tomma stadskärnor. När handelns företag tvingas att stänga igen försvinner dessutom tusentals arbetstillfällen, eftersom handeln är näringslivets största arbetsgivare. De kommande hyreshöjningarna kommer sammantaget att slå hårt mot samhället i stort.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför följande:

 

Hur avser ministern att agera för att handelns företag inte ska slås ut av kommande hyreshöjningar?