Fråga 2022/23:123 Demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika

av Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Sverige och svenskt bistånd har betydelse för utvecklingen i Latinamerika. Detta tack vare att Sverige under lång tid har gett stöd till freds- och demokratiprocesser, till stärkande av rättsstatens principer, till människorättsförsvarare och till arbetet för jämställdhet.

Låt mig ta två exempel:

När jag nyligen träffade jurister från Guatemala kunde de berätta om hur åklagare och domare med svenskt stöd kunnat bekämpa korruption och utkräva ansvar för människorättsbrott genom Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala – en framgångsrik process som lett till hundratals fällande domar. Arbetet för att hävda rättsstatens principer fortsätter, men utmaningarna är många – korruptionen är omfattande, så även den organiserade brottsligheten – och internationellt bistånd fyller därför en viktig funktion genom att stödja demokrati och mänskliga rättigheter, såväl bilateralt som genom FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter.

I Colombia går fredsprocessen framåt, och även här har svenskt bistånd en mycket viktig roll – inte minst för att säkra att civilsamhället också får en plats i fredsprocessen och får vara en del i samhällsförändringen. Men det är viktigt också för att stödja miljö- och människorättsförsvarare. I ett av världens farligaste länder är exempelvis svenska ambassadens, Diakonia, Act Svenska Kyrkans och många andras arbete en viktig del i att värna mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Inte minst genom att dela ut nationellt pris för mänskliga rättigheter – ett pris som både ger skydd och erkännande och har bidragit till att pristagare nu återfinns såväl i Sanningskommissionen som i landets regering.

Sveriges insatser i regionen är viktiga, inte bara i Latinamerika utan också som en viktig del i ett globalt arbete med att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Och mer kan göras – tillsammans med EU och USA kan Sverige fortsatt agera för att motverka tillbakagången av demokrati i Latinamerika. Men då krävs också besked från regeringen om den framtida inriktningen av biståndet.

I budgetpropositionen anger regeringen att Sverige ska ge stöd till demokrati- och människorättsförsvarare liksom stöd till organisationer som arbetar för att värna mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Det är bra om regeringen står bakom de viktiga principer som varit vägledande i många år, men avsaknaden av besked om biståndet till exempelvis Latinamerika skapar både frågor och oro. Om en förändring planeras bör det redovisas, både för att kunna debatteras i riksdagen och för att en eventuell förändring i mottagarlandet måste kunna ske på ett transparent sätt, inom en rimlig tidsram och i en seriös process. Löftet om stöd till människorätts- och demokratiförsvarare måste hållas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Johan Forssell:

 

Avser statsrådet och regeringen att försämra stödet för demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika?