Fråga 2022/23:113 Kalmar flygplats som beredskapsflygplats

av Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Flyget är viktigt för att hålla ihop Sverige men också för att man ska kunna ta sig ut i världen. Lika viktigt är flyget för att klara av viktiga samhällsfunktioner inom sjukvård, räddningstjänst, polis, försvar med mera.

Sedan pandemin slog till har antalet beredskapsflygplatser utökats i Sverige, och i dag saknar endast ett fåtal län en egen beredskapsflygplats. Före pandemin fanns cirka tio beredskapsflygplatser i Sverige. Under pandemin utökades antalet till 27, alltså 17 fler, genom att Trafikverket skrev ettårsavtal med respektive flygplats om att också kunna vara beredskapsflygplats.

Kalmar flygplats trafikerar med trafik till både Arlanda och Bromma, liksom ambulansflyg som till och från länssjukhuset. Flygplatsen har nu inom ramen för att fler flygplatser varit beredskapsflygplatser också varit det. Runt om Kalmar men också på Öland finns en stor besöksnäring, och Öland fördubblar varje sommar invånarantalet från cirka 25 000 invånare till 250 000 invånare. Kalmar län har också en lång kuststräcka. Kopplat till kustbevakning men också närheten till kärnkraftverket i Oskarshamn är därför flygplatsen oerhört viktig. Kalmar kommun och Region Kalmar län har tidigare också skickat in en hemställan om att flygplatsen ska få bli beredskapsflygplats bland annat utifrån sitt geografiska läge.

Med ett större nät av beredskapsflygplatser i hela Sverige kan också snabbare transporter ske och beredskapen blir bättre.

I en tidigare fråga som jag ställt hänvisar statsrådet till att frågan om beredskapsflygplatser och vilka som ska vara det just nu bereds i Regeringskansliet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att verka för att det ska finnas en beredskapsflygplats i Kalmar län utifrån den geografiska placering som länet har?