Fråga 2022/23:112 Utbildningsplatser

av Annette Rydell (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Vi är på väg in i en lågkonjunktur där vi ser att människor kommer att drabbas på olika sätt i vårt samhälle. Det kommer att bli varsel och uppsägningar inom vissa branscher som slår hårt mot den enskilde.

Det är då extra viktigt att utbildning finns att tillgå för en kompetenshöjning eller för att helt enkelt att byta inriktning i livet och vidareutbilda sig.

Vi har i dag ett omställningsstudiestöd i den nya uppgörelsen mellan arbetsmarknadens parter, som leder till kompetenshöjande åtgärder i arbetslivet. Där ser vi att många redan har ansökt om stöd för att utvecklas, och då krävs det utbildningsplatser för att tillgodose behovet.

När vi kanske närmar oss en högre arbetslöshet då fler skulle kunna vidareutbilda sig väljer ni att dra ned på 3 000 utbildningsplatser för dessa individer.

Min fråga till utbildningsminister Mats Persson är därför:

 

Hur tänker ministern och regeringen se till att alla som behöver, och kanske även tvingas att, kompetensutvecklas och utbilda sig kan göra så om krisen slår till?