Fråga 2022/23:109 Startlån och förstagångsköpare

av Jennie Nilsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Fastighetstidningen uppgav den 28 november att man under en längre tid försökt få bostadsministern att svara på ett antal frågor. Trots flera påminnelser har svaren uteblivit. Jag vill därför gärna lyfta fram en av Fastighetstidningens många relevanta frågor som statsrådet inte tagit sig tid att svara på.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Kommer statsrådet att införa startlån under mandatperioden, och avser statsrådet att agera på andra sätt för att göra det lättare för unga att få sin första bostad?