Fråga 2022/23:105 Flyttkedjor

av Jennie Nilsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Fastighetstidningen uppgav den 28 november att man under en längre tid försökt få bostadsministern att svara på ett antal frågor. Trots flera påminnelser har svaren uteblivit. Jag vill därför gärna lyfta fram en av Fastighetstidningens många relevanta frågor som statsrådet inte tagit sig tid att svara på.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

På vilket sätt ska statsrådet – som aviserat – öka flyttkedjorna?