Fråga 2022/23:104 Kompensation för höga gaspriser

av Monica Haider (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Under valrörelsen utlovades ett högkostnadsskydd för de höga energikostnaderna. I södra Sverige var energifrågan den största valfrågan, och löften om ersättning var viktiga för väljarna.

Under hösten utlovades att ersättning för gas skulle ingå i högkostnadsskyddet. Tiotusentals hushåll i södra Sverige har biogasuppvärmd bostad. Det är miljövänligt och hållbart men har blivit väldigt dyrt, precis som vad som gäller med elen. Många är de pensionärer som har problem med höga gasräkningar likt dem med höga elräkningar.

Att byta uppvärmningssystem är i nuläget i princip omöjligt, då efterfrågan är stor och leveranstiderna väldigt långa. Dessutom är kostnaden för byte till luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump mellan 150 000 och 300 000 kronor.

När regeringen presenterade förslaget om ersättning för höga energikostnader nämndes inte gasen över huvud taget. Om alla elkunder i mellersta och södra Sverige är att betrakta som ekonomiskt utsatta oavsett förbrukning och typ av elavtal borde väl även gaskunderna vara utsatta på samma sätt?

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur avser ministern att agera för att även gaskunderna ska kompenseras för de höga priserna?