Fråga 2022/23:101 Införande av statlig e-legitimation

av Adrian Magnusson (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Regeringens särskilda utredare Anna Kinberg Batra som leder den så kallade Betalningsutredningen skrev i DN Debatt den 16 november om frågan om en statlig e-legitimation under rubriken ”Sverige måste införa en statlig e-legitimation”. Kinberg Batra skrev bland annat att det är problematiskt att ”ett fåtal banker och privata företag i dag äger och kontrollerar samhällsviktig och känslig infrastruktur, som i bank-id:s fall sträcker sig långt bortom betalningssystemet”. Kinberg Batra argumenterade starkt för att staten ska ta fram en statlig e-legitimation och att det behöver ske snarast möjligt.

Anna Kinberg Batra lyfter ett viktigt och relevant problem. E-legitimationer har blivit allt viktigare för invånarna i Sverige. Flera av oss använder en e-legitimation för att legitimera oss flera gånger om dagen hos en rad olika samhällsaktörer. En aktör, Bank-id, är totalt dominerande vad gäller tillhandahållandet av själva e-legitimationen. Det svenska systemet kring ett av våra absolut viktigaste digitala verktyg är alltså i stort sett uteslutande uppbyggt på en privat aktör. Det är ett sårbart system som dessutom först och främst har ett kommersiellt syfte.

Kinberg Batra skrev vidare i samma artikel att hon redan nu kan konstatera att Betalningsutredningen kommer att lägga fram ett förslag om att det ska införas en statlig e-legitimation. Betalningsutredningen ska lägga fram sitt slutbetänkande i mars. Med anledning av den särskilda utredarens tydliga besked borde frågan dock redan nu ha börjat diskuteras inom ansvarigt departement.

Min fråga till statsrådet Erik Slottner är därför följande:

 

Har regeringen för avsikt att lägga fram ett förslag om införande av en statlig e-legitimation i någon form?